İç Kontrol Denetim Yönetimi

İç Kontrol Denetim Yönetimi

Görev Tanımları ve Görev Dağılımları

Arşiv Genel Koordinatörü

Şube Müdürü

Arşiv Memuru

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2015

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 1

Hassas Görev Tanımları

KOÜ 2014 Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu

Örgüt Şeması

Risk Değerlendirme

Stratejik Plan

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors